foto

ZFŚS 2020 osoby uwzględniane i nieuwzględniane

ZFŚS 2020 osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu blog o ZFŚS skierowane jest do osób zajmujących się problematyką ZFŚS, jakie posiadają przedtem podstawową wiedzę w tym obszarze i są zainteresowane jej poszerzeniem. Blog o ZFŚS ma na celu wszechstronne wyobrażenie zadań połączonych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych wraz z omówieniem zmian na 2020 r. Blog o ZFŚS zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady.

Zobacz więcej ...

foto

odpis na Zfśs 2020 ustawa jeżeli zatrudniasz

odpis na Zfśs 2020 ustawa jeżeli zatrudniasz do 20 pracowników to możesz utworzyć zakładowy kasa świadczeń socjalnych (ZFŚS/ Fundusz), jeżeli jednak zatrudniasz uprzednio 20 pracowników utworzenie Funduszu w minimalnej wysokości staje się Twoim obowiązkiem. Będzie, więc wielce ważne, ile osób będziesz zatrudniał na dzień 1 stycznia 2015 r.. Pamiętaj.

Zobacz więcej ...