foto

Dokumentacja wewnętrzna zamówieniami publicznymi

Dokumentacja wewnętrzna zamówieniami publicznymi. W artykule kompleksowo wyjaśniono zadania ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych opłaty pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych opłaty budżetowych. Czytelnik pozna normy naliczania, zaokrąglania, przedawnienia i windykacji procent dodatkowo możliwości udzielania ulg w ich zapłacie.

Zobacz więcej ...