Leasing kredyt factoring

Niniejszy wpis kompleksowo analizuje zagadnienie wykorzystania mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse charge) w opodatkowaniu VAT usług wewnątrzunijnych świadczonych na rzecz podatników – w świetle kodeksów Unii Europejskiej także państw członkowskich. Analiza prowadzona jest także pod kątem teoretycznym, jakim sposobem i praktycznym.Istotnym walorem prezentowanej lekturze jest nader szczegółowa rozbiór podmiotowego i przedmiotowego zakresu zastosowania odwrotnego obciążenie w chwilowo bieżących przepisach unijnych i państw członkowskich. W niniejszym opracowaniu wskazano, kiedy i dlaczego może być trudno ustalić, lub do danej usługi znajdzie zastosowanie odwrotne obciążenie, jako mechanizm obligatoryjny ewentualnie fakultatywny. Szczególnie ważna jest rozkład obszaru i sposobu wdrożenia odwrotnego obciążenie jako mechanizmu obligatoryjnego i fakultatywnego w poszczególnych państwach członkowskich UE, przeprowadzona bezpośrednio w oparciu o (nieoficjalne, komercyjne) tłumaczenia angielskie podstawowych aktów prawnych państw członkowskich dotyczących VAT również – uzupełniająco – w oparciu o publikację, jednocześnie te dostępne uniwersalnie i nieodpłatnie, jak i te dostępne odpłatnie dla subskrybentów. Takich szczegółowych informacji, z towarzyszącymi wnioskami dotyczącymi prawidłowości wdrożenia mechanizmu, próżno szukać w dostępnej literaturze.Autorka wnikliwie analizuje pozycję prawną (obowiązki, odpowiedzialność podatkową a zarówno prawa) stron transakcji w przypadku zastosowania odwrotnego obciążenia, w zależności od z sytuacją, jeżeli mechanizm nie znalazł zastosowania. W pracy skatalogowano i usystematyzowano występujące w praktyce przypadki nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych stron transakcji dokonywanych w zakresie procedury odwrotnego obciążenia, dokonując oceny ich skutków, z uwzględnieniem wypracowanej poprzez Trybunał Sprawiedliwości orzeczniczej koncepcji należytej staranności (i dobrej wiary).W publikacji książkowej przeprowadzono podobnie analizę porównawczą mechanizmu odwrotnego zadłużenia i mechanizmu punktu kompleksowej obsługi, co może wyjaśnić odbiorcy, jakie wady i zalety, korzyści i zagrożenia są złączone ze stosowaniem tych mechanizmów. Wielu podmiotom brakuje świadomości w tym zakresie, która jest przede wszystkim ważna wobec układanych na szczeblu unijnym zmian. Publikacja obejmuje też kompleksowy model oceny dla instytucji wspólnego systemu VAT, który ze względu na swoją uniwersalność, może odszukać zastosowanie nie tylko na rzecz mechanizmu odwrotnego obciążenia, wszak i innych instytucji tego systemu.Publikacja zwracana jest szczególnie do przedsiębiorców dodatkowo ich służb podatkowych i księgowych, profesjonalnych pełnomocników, a zarówno pracowników administracji podatkowej i sędziów sądów administracyjnych. Teoretyczne i praktyczne rozmyślania na temat zakresu zastosowania odwrotnego obciążenia w opodatkowaniu usług wewnętrzunijnych również połączonych z tym obowiązków, ryzyka, kosztów i praw podatników, stanowią źródło informacji przydatne w procesie rozliczeń podatkowych transakcji usługowych z elementem międzynarodowym także kontroli prawidłowości tych rozliczeń. Rozważania zawarte w artykule będą przydatne nie tylko w procesie doradztwa klientom, jednakże także przy rozstrzyganiu potencjalnych sporów między podatnikami a administracją podatkową. Publikacja może być w szczególności wartościowa dla menadżerów międzynarodowych, jak i krajowych firm konsultingowych (średniego i wysokiego szczebla) trudniących się doradztwem w obszarze międzynarodowego obrotu gospodarczego także na rzecz pracowników działów finansowych i księgowych przedsiębiorstw angażujących się w usługowe transakcje transgraniczne. Publikacja będzie też interesująca dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych także studentów kierunków prawniczych, administracyjnych i z obszaru rachunkowości.