foto

Umowa zlecenia w pandemii zakaz zrzeczenia się

Umowa zlecenia w pandemii zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia od 2020 r. obowiązują nowe reguły dotyczące stawki godzinowej, a podobnie ewidencji czasu pracy dla umów cywilnoprawnych. Na punkt o umowie zlecenia zapraszamy wszystkich tych, jacy chcą wiedzieć m. in.: w jaki sposób prawidłowo naliczyć netto nie tylko na rzecz osób do 26 r.ź., jakie zastosować koszty uzyskania przychodu?.

Zobacz więcej ...

foto

Pozapracownicze formy zatrudniania

Pozapracownicze formy zatrudniania. listopada upłynie najlepszy zakres zatrudnienia pracownika na umowę czasową. Optymalne Delegowanie pracowników z Polski i do Polski. Duża zakres z Polski delegowanych zostało ok tys. osób - czyli proc. wszystkich w UE. Najwięcej pracowników z Polski pracuje w sektorze budowlanym, przemyśle, edukacji, ochronie zdrowia i zajęciach socjalnych. Pracownicy mobilni: Delegowanie czy przerzut cudzoziemca do Polski? Omówienie przemian w ustawie o.

Zobacz więcej ...