Opodatkowanie opłaty za przekształcenie to rok obowiązywania ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – praktyka stosowania ustawy z 20.7.2019 r. również poszczególnych nowelizacji z 6.12.2018 r., 31.1.2019 r. także 13.6.2019 r. Ocena poszczególnych rozwiązań prawnych także ich funkcjonowania w praktyce stosowania prawa z perspektywy jednego roku obowiązywania ustawy dodatkowo z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji. Przepisy ustawy z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie rozwiązywały wielu problemów praktycznych. Dużo osób, głównie w budynkach wielolokalowych, nie miało szans na przekształcenie. Celem ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, znowelizowanej w dniu 6.12.2018 r., w dniu 31.1.2019 r. także w dniu 13.6.2019 r. – jest zmiana takiego stanu rzeczy. Tylko znajomość istniejących regulacji uchroni Cię przed możliwością popełnienia błędu. Co nowego w przepisach i w orzecznictwie? Czy wiesz, co zmieniło się w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego podczas ostatniego roku, jakie problemy użyteczne wyniknęły ze stosowania artykułów ustawy przekształceniowej także jej nowelizacji na przestrzeni ostatniego roku i jak w związku z tym ukształtowała się praktyka stosowania prawa? Czy wiesz, jakie grunty podlegają obecnie przekształceniu? – Omówienie katalogu przedmiotowego ustawy z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji z dnia 13.6.2019 r. Czy wiesz, jakże w związku z nowelizacją z dnia 13.6.2019 r. szacować powierzchnię użytkową budynków na potrzeby stwierdzenia, oznacza to ziemia uprawna uległ przekształceniu, w jaki sposób oddawać i od jakiej daty obowiązują przepisy wspomnianej nowelizacji? Czy wiesz jakim sposobem ukształtował się proces wydawania zaświadczeń w świetle problemów praktycznych stosowania ustawy? Czy wiesz, jaka jest nowa procedura wydawania zaświadczeń dodatkowo dokonywania wpisów w księgach wieczystych w odniesieniu do udziałów w gruncie zgrupowanych z samodzielnym lokalem – w sytuacji zbycia lokalu przed wydaniem zaświadczenia? Czy wiesz, w jaki sposób poradzić sobie w sytuacji, jak tylko porcja gruntu nadaje się do przekształcenia – jakie działania należało podjąć na gruncie ustawy z dnia 20.7.2018 r., a jakie będzie należało podjąć w związku z nowelizacją z dnia 13.6.2019 r.? Czy wiesz, jakie są nowe uprawnienia użytkowników wieczystych, zarządów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych również zarządców w związku z tzw. następczym przekształceniem użytkowania wieczystego? Czy wiesz, jaka jest wysokość bonifikaty w świetle ostatnich nowelizacji? Czy wiesz, które podmioty zostały objęte możliwością uzyskania bonifikaty w preferencyjnej wysokości także na rzecz kogo został wydłużony termin na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej – na mocy nowelizacji z 13.6.2019 r.? Czy wiesz, jak będzie wyglądało przekształcenie, jeżeli grunt, którego jesteś użytkownikiem wieczystym obciążony jest hipoteką? Czy wiesz, jakim sposobem zmieniła się sytuacja deweloperów dotycząca pomocy de minimis dodatkowo sytuacja spółdzielni mieszkaniowych w świetle ostatnich nowelizacji ustawy przekształceniowej? Dlaczego przepisy i orzecznictwo dotyczące problematyki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności są w taki sposób ważne? Znajomość najnowszych regulacji prawnych jest niezbędna dla podmiotów sektora prywatnego i publicznego: spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów dodatkowo innych użytkowników wieczystych gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe, a także na rzecz pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, zobligowanych do stosowania ustawy, ponieważ skutecznie umożliwi poruszanie się w jej przepisach., Dlaczego ustawa z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie książki prawnicze pdf rozwiązywała skutecznie problemu przekształcenia prawa w budynkach wielolokalowych, na czym polega transformacja z mocy prawa i jakie grunty pozostały przedtem objęte, na czym polega tzw. opóźnione transformacja i jakie grunty zostaną poprzednio objęte, w jakich sytuacjach konieczne jest złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia, co w przypadku, kiedy wniosek o wydanie zaświadczenia nie zostanie złożony, gdzie stać na czele wnioski o wydanie zaświadczenia, kiedy organ może zaprzeczyć wydania zaświadczenia, kiedy istnieje mus dokonania podziału gruntu w sprawie przekształcenia, czym się różni rabat od opłaty jednorazowej od bonifikaty w opłacie rocznej, oznacza to możliwa jest sprzedaż zabudowanego gruntu po objęciu go przekształceniem z mocy prawa, a komentarz na allegro przed datą wydania zaświadczenia, oznacza to zmiana z mocy prawa spowolniło obrót nieruchomościami, Podsumowanie roku obowiązywania ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów., Omówienie poszczególnych nowelizacji z 6.12.2018 r., z 31.01.2019 r. oraz z 13.06.2019 r, Zakres subiektywny i przedmiotowy stosowania ustawy, uwzględniający wszystkie nowelizacje , Tryb wydawania zaświadczeń: kiedy z urzędu, kiedy na wniosek, organy, terminy, moc wiążąca, ew. zaskarżenie , Zaświadczenie jako dokument stanowiący podstawę wpisu do księgi wieczystej, beneficjenci zaświadczenia, Omówienie zasad ew. podziału nieruchomości celem umożliwienia przekształcenia, Przypadki tzw. opóźnionego przekształcenia także szczególna sytuacja cudzoziemców i spółdzielni mieszkaniowych, Zasady i tryb ustalania odpłatności za transformacja także ew. zwyczaj zaskarżenia, Zasady udzielania bonifikat oraz waloryzacja opłat za przekształcenie, Przypadki nieodpłatnego przekształcenia, Pomoc de minimis w świetle nowelizacji z 13.06.2019 r, Opodatkowanie opłaty za przekształcenie, Omówienie kodeksów przejściowych również przemian wybranych ustaw ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz dotychczasowej ustawy z roku 2005 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Komentarze: 3


 • noavatar.png
  Dobrymir Sławomirze | 2020-04-22

  Ładna sekcja zawartości. Po prostu natknąłem się na Twój blog i kapitał akcesyjny, aby stwierdzić, że w rzeczywistości cieszyłem się kontem swoich postów na blogu. Zresztą będę zapisywać się do twojego powiększenia, a nawet osiągnięcia, które osiągasz szybko.

 • noavatar.png
  Piotr Ciszewski autor książek | 2020-05-18

  Bardzo ciekawe informacje! Idealne, tego szukałem!

 • noavatar.png
  Sławomir Turkowski ekspert rynku energetycznego | 2020-05-22

  na pewno tak jak Twoja strona internetowa, ale musisz sprawdzić pisownię na całkiem sporo swoich postów. Kilka z nich obfituje w kwestie pisowni i uważam, że to bardzo trudne do powiedzenia prawdy, ale na pewno wrócę.