foto

Scalanie i proporcja nieruchomości o gospodarce nieruchomościami

Scalanie i proporcja nieruchomości o gospodarce nieruchomościami. Artykuł www obejmuje planowane przemiany legislacyjne, zawarte w komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, którego celem jest stworzenie praktycznych możliwości jednakowego traktowania poprzez władze gminy właścicieli, jakich nieruchomości zostały podłączone do tych samych urządzeń infrastruktury technicznej innymi słowy którym stworzono warunki do.

Zobacz więcej ...