foto

Zarządzanie zgodnością w prawie konkurencji Prawidłowo

Zarządzanie zgodnością w prawie konkurencji. Prawidłowo wdrożone i stosowane w praktyce normy compliance pozwalają na uniknięcie innymi słowy zminimalizowanie wielu ryzyk, takich w jaki sposób nadużycia gospodarcze, przestępstwa finansowe, nieuczciwe działania pracowników i kadry zarządzającej, odpowiedzialność.

Zobacz więcej ...