Czy mogę odliczyć zryczałtowany zwrot (podatek) z faktur VAT RR w deklaracji za październik?

Zwroty emVATem i odwrotne obciążenie. ppPodstawowym warunkiem zwrotu w terminie dni jest zapłata za pomocą rachunku za faktury z jakich wynikają kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej. Warunek ten istniał zarówno.

Zmiany podatkach księgowości


Polski podatnik który jest zobowiązany do rozliczenia WNT. EKSPORT IMPORT TOWARÓW pp Eksport jowialny i pośrednipp Darowizna towarów za granicępp Obowiązek podatkowy po ostatnich zmianach w przypadku importu towarówpp Podstawa opodatkowania.

Zobacz więcej

finanse publiczne niemiec


Optymalizacja cen transferowych. Kalkulacje i optymalizacja cen transferowych specyfikacja podatkowa cen transferowych z uwzględnieniem zmian w ustawie CIT. CIT uszczelnienie poboru podatku CIT w taki sposób żeby zapewnić powiązanie.

Zobacz więcej

Najnowsze artykuły

foto

System bezpieczeństwa obiektu technika – ludzie

System bezpieczeństwa obiektu (technika – ludzie – procedury) i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy oznacza to załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z co najmniej kilku powodów. Wystarczy wspomnieć o chociażby o.

Kategoria: Split payment
Dodany: 2020-09-01
Komentarze: 0

foto

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania Jaką rolę ma

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice względem profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – modelowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój,.

Kategoria: Coaching
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Zmiany w podatkach PIT także CIT wprowadzające zmiany

Zmiany w podatkach PIT także CIT wprowadzające zmiany do klauzul przeciw unikaniu opodatkowania lub przemiany w obszarze transakcji wewnątrzwspólnotowych również magazynów call-off stock. Zmiany w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2088), która weszła w życie 30.11.2019 r. wdraża w pełni.

Kategoria: Instrukcje podatkowe
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Upadłość i postępowanie konsumenckie

Upadłość i postępowanie konsumenckie jak upadłość przedsiębiorcy umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Umowa czy umowa deweloperska jest umową przedwstępną

Umowa - czy umowa deweloperska jest umową przedwstępną do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, jednakże też do inwestorów, dla jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy pragneliby pogłębić swoją wiedzę.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Nowe prawo wezwanie do udzielenia informacji

Nowe prawo wezwanie do udzielenia informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej również niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło sztuki innymi słowy usługa?ewidencjonowanie.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Nowe prawo budowlane Najważniejsze zmiany z Ustawie

Nowe prawo budowlane - Najważniejsze zmiany z Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i dokładny wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich oddziaływanie na.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

obowiązki informacyjne pracodawców

obowiązki informacyjne pracodawców jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych także orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Przekazanie uczestnikom praktycznej

Przekazanie uczestnikom praktycznej znajomości z aspektu funkcjonowania inwestycji opartych na najmie i podnajmie w wymogach kryzysu. skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Co jeszcze mamy ciekawego

Zwroty VAT i odwrotne obciążenie. Podstawowym warunkiem zwrotu w terminie dni jest zapłata za pomocą rachunku za faktury, z jakich wynikają kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej. Warunek ten istniał zarówno w poprzednim stanie prawnym, lecz od stycznia r. został znacznie zmodyfikowany. INNE OSZUSTWA PODATKOWE. METODY ZABEZPIECZENIA SIĘ PRZED NIEUCZCIWOŚCIĄ KONTRAHENTA. Sposoby zarządzania ryzykiem związanym w nieświadomym udziale w oszustwie w podatku VAT. Jak stworzyć bezpieczną procedurę weryfikacji kontrahentów ? Świadczenia złożone dodatkowo przestępstwa stawkowe – studium przypadku. Czy służby także prokuratura interesują się stawką VAT ? Klauzula nadużycia prawa po zmianach ? Doprecyzowanie regulacji lub nowa rzeczywistość podatników ? Oszustwa podatkowe a odpowiedzialność karna i karnoskarbowa. Konfiskata rozszerzona – na czym polega i lub jest zgodna z Konstytucją RP ? VIII. ODWROTNE OBCIĄŻENIE, ZASADY ZWROTÓW VAT. Towary objęte odwrotnym obciążeniem – analiza załącznika nr , problemy praktyczne,. usługi z załącznika nr – przystąpienie istotnej części usług budowlanych procedurą odwrotnego obciążenia. kto jest „podwykonawcą” a kto wykonawcą usług?. rozrachunek w czasie usług rozpoczętych w . moment powstania obowiązku podatkowego,. znaczenie informacji VAT , kto musi ją składać, w jakiej formie, w jakim terminie,. kiedy sprzedaż towaru z usługą, a kiedy sama usługa oznacza to sama sprzedaż towaru . normy zwrotów vat i konfiskata rozszerzona o możliwość zawieszenia zwrotu, o zwrot a czynności sprawdzające, o nowe reguły „szerszej” kontroli podatnika i jego kontrahentów, nowe organy uprawnione do wstrzymania zwrotu, towary wrażliwe- odpowiedzialność solidarna

Czytaj więcej